Juniorhold 4.-10. kl.

Juniorholdet 4.-10. klasse


Dette er holdet for dig, der ønsker at lave mere gymnastik. Det er derfor et krav, at du er aktiv gymnast i en lokalforening.

Holdet er et ekstra tilbud ved siden af lokalforeningens hold og det forventes, at man prioriterer at komme til træninger og opvisninger.


Holdet er en sammelægning af de to tidligere hold - minijunior 4.-6. klasse og juniorhold 7.-9. klasse. Vi arbejder ud fra, at alle skal have udfordringer på det niveau, de befinder sig på. Det betyder, at instruktørerne arbejder målrettet med at differentiere så både de yngste og ældste gymnaster får udfordringer på et passende niveau. Det kommer blandt andet til at ske ved, at nogle serier kun bliver for bestemte grupper af gymnaster.


Igennem sæsonen skal grundgymnastikken udforskes, der skal hygges, men også arbejdes målrettet hen imod et opvisningsprogram på 20-25 minutter med en blanding af spring og rytme, som skal vises til forårets opvisninger.


Der vil i løbet af sæsonen være ekstratræning samt sociale arrangementer, så vi kan hygge os.


Så hvis du har lyst til mere gymnastik, udfordringer og hygge, så er juniorholdet 4.-10. klasse år lige noget for dig.


Træningstid: Søndag kl 17.00-19.00 i springcentret i DGI Huset Nordkraft


Holdet er for gymnaster fra Aalborg og Jammerbugt kommuner og det øvrige opland. For at gå på holdet skal man være aktiv gymnast på et lokalhold. Det er LKB Gistrup, der står for administrationen og organiseringen af holdet.


På et landsdelsjuniorhold mødes gymnaster på tværs af lokale foreninger for at få flere udfordringer, træne mere, lave flere opvisninger og ikke mindst være sammen med andre gymnaster med de samme ønsker og forventninger.
Landsdelsjuniorholdet er et opvisningshold, hvor gymnasterne kan vælge mellem rytme og spring og holdene er for både piger og drenge.


Holdet er åbne for alle uanset niveau - vigtigst er lysten til aktiv deltagelse i træninger og opvisninger, at være engageret og åben for mange nye udfordringer, venner og oplevelser.
Til foråret vil holdene deltage i forskellige opvisninger i landsdelen og stævner med andre landsdelsjuniorhold. Der er mødepligt til træninger og opvisninger.


Kontingent for sæson 2023/2024 er 3.850 kr.


Kontingentet inkluderer træninger, weekendtræninger inkl. forplejning, stævner, opvisninger og dragter (opvisningdragt og holddragt/holdtrøje). Der betales i 1 rate ved tilmelding. Så når kontingentet er betalt, kommer der kun evt. bustransport til stævner.


Grunden til det relativt høje kontingent skal blandt andet findes i, at holdet ikke får kommunal støtte, da gymnaster får 'deres tilskud' via deres lokalhold. Vi har desuden valgt at inkludere alt, så der ikke kommer ubehagelige overraskelser i form af stævnegebyrer eller andre udgifter undervejs i sæsonen.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herunder kan du se en kort video fra juniorholdets 7.-9. klasses opvisning fra 2021, som de desværre ikke fik lov til at vise for andre end forældre, da opvisningerne som bekendt blev aflyst pga corona-nedlukning: